@media (max-width: 1150px) { #top-menu { display: none; } #et_mobile_nav_menu { display: block; } }

WOB, Welzijnswerk Ouderen Boxmeer

Bekijk de officiële pagina voor meer informatie https://www.swogb.nl/

Aangenaam ouder worden op uw manier!
U wilt graag aangenaam ouder worden, op uw eigen manier.
Welzijnswerk Ouderen Boxmeer helpt het u mogelijk te maken om:
zo zelfstandig mogelijk te blijven wonen en leven
actief te blijven in de samenleving
dienstverlening op maat te ontvangen
contacten te blijven houden, met jong en oud
Wij zoeken samen met u de beste oplossing, binnen en buiten de mogelijkheden van onze eigen diensten.

Welzijn Ouderen Boxmeer (WOB) zet zich al sinds medio 1995 in voor het welzijn van senioren in de gemeente Boxmeer.
De WOB komt op, samen met de afdelingen van de KBO (Katholieke Bond van Ouderen) uit de gemeente Boxmeer, voor de belangen van alle senioren.
De WOB is een vrijwilligersorganisatie met meer dan 200 vrijwilligers. De stichting wordt ondersteund door beroepskrachten van Radius, organisatie voor welzijn Land van Cuijk.
In samenwerking met het vrijwilligersbestuur, een aantal commissies binnen de stichting en ondersteuning door beroepskrachten van Radius, zet de stichting zich in voor het welzijn van ouderen in de gemeente. Afstemming met andere aanbieders van wonen, welzijn en zorg is hierbij van groot belang.