@media (max-width: 1150px) { #top-menu { display: none; } #et_mobile_nav_menu { display: block; } }

Team Lokaal(v/h LOF)

Politiek Beugen is een autonome politieke partij. Door haar stemrecht in de gemeenteraad van Boxmeer (het hoogste bestuurlijke orgaan binnen een gemeente) heeft Politiek Beugen rechtstreeks invloed op het reilen en zeilen van de gemeente Boxmeer. Een verantwoordelijke taak die door het raadslid van Politiek Beugen, Frans van der Zande, zeer serieus wordt genomen.

Samen staan we sterk is een oud en wijs gezegde. Politieke invloed is zeer vaak vooral de macht van het getal, immers de meerderheid van stemmen beslist. Politiek Beugen maakt daarom sinds vele jaren deel uit van de Lokale Onafhankelijke Fracties (de LOF partijen). Deze samenwerking biedt naast het numerieke voordeel ook een enorme verbreding van kennis om te komen tot een afgewogen en rechtvaardig politiek oordeel. Binnen de diverse LOF partijen is veel specifieke kennis aanwezig. De LOF partijen staan elk heel direct in contact met hun eigen achterban en weten daarom heel precies wat er leeft en speelt in de directe omgeving.