@media (max-width: 1150px) { #top-menu { display: none; } #et_mobile_nav_menu { display: block; } }

Gebruikers

Er wordt door verschillende verenigingen, en andere gebruikers, op vaste basis gebruik gemaakt van het gebouw:

St. Antonius-, St. Sebastianus- en H. Sacramentsgilde Beugen

– Carnavalsvereniging de Verkeskôp

– KBO, Bond van Ouderen

– AVB, Actieve Vrouwen Beugen

– KVB, Katholieke Vrouwen Beweging

– Team Lokaal (v/h LOF)

– Dorpsraad

– WOB, Welzijn Ouderen Boxmeer

– Toneelvereniging Tobe

– Hengelsportvereniging de Maas

– Bridgeclub Sans Rancune

– IVN de Maasvallei

– schaakvereniging de Vrijpion

– SOCIOM

– gemeente Land van Cuijk

 – Dichterbij

 

 Verder vinden er in Mfc het Kruispunt verschillende activiteitenplaats zoals: kruisboogschieten, koersballen,

 jeu de boules, dansen, yoga, fitness voor ouderen, vergaderingen en nog veel meer!